Diên Biên Phu (1992)

Vietnam, 1954. An American reporter finds himself in the middle of the battle of Điện Biên Phủ, between the French army and the Vietminh.

Duration: 140 min

Quality: BluRay

Release:

IMDb: 6.2

Diên Biên Phu (1992)